Szkoła Podstawowa nr 6
im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 
   
 
HISTORIA SZKOŁY

Początki szkoły sięgają jeszcze 1782 roku. W ów czasie utworzono w dawnym budynku jezuickim tzw. Niemiecką Szkołę Normalną z klasą elementarną - 3 klasy. Zaś w 1821 roku otworzono czwartą klasę o dwuletnim kursie nauczania.
W 1872 roku szkoła istniała formalnie nadal jako czteroklasowa, lecz w sześcioletnim kursie nauczania.
Natomiast w 1891 roku szkołę przekształcono w sześcioklasową.

Do 1884 roku naukę prowadzono w budynku pojezuickim.
Od 1884 roku do 1886 klasy porozmieszczane były w wynajętych salach, w budynkach prywatnych, aż do chwili oddania nowego budynku szkoły.
Początkiem wspomnianego budynku istniejącego do dziś była uchwała Rady Miasta z 1885 roku dotycząca budowy gmachu na placu Bursy - obecnie plac Ks. Piotra Skargi.
Piętrowy budynek wzniesiono w ciągu roku 1885/1886 i w dniu 1 września 1886 roku przeniesiono szkołę do nowo wybudowanego gmachu.
7 kwietnia 1897 roku Rada Szkolna Krajowa zatwierdziła nazwę szkoły męskiej wydziałowej imieniem księdza Piotra Skargi. Tak było do chwili odzyskania niepodległości.
W okresie międzywojennym przypadło 50 - lecie otwarcia szkoły - 1 września 1935 roku, "dla podtrzymania autorytetu tej prawdziwej (Alma Matris) ze wszystkich szkół najstarszej"

Po zakończeniu II wojny światowej zaczął się trudny okres dla uczniów i nauczycieli. Kiedy powszechnie usuwano krzyże ze szkół p. Józef Gwóźdź - ówczesny woźny, nocą wywiózł obraz ks. Piotra Skargi.
W roku szkolnym 1977/1978 w związku z remontem połączono szkoły podstawowe nr 6 i nr 3 tworząc jedną Szkołę Podstawową nr 6.
30 września 1990 roku odbyły się uroczystości poświęcone przywróceniu szkole nazwy. W kolegiacie odbyła się msza św. Uroczystości uświetnił chór i orkiestra Szkoły Muzycznej, do której uczęszcza wielu uczniów tej szkoły.
Po mszy nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na ścianie budynku.

Szczególnym momentem było przekazanie szkole obrazu Ks. P. Skargi, który do dziś wisi na ścianie korytarza tuż przy wejściu i swoją okazałością przyciąga uwagę wchodzących.

Wraz z tą uroczystością nastąpiło jakby otwarcie "nowej szkoły", rozpoczął się nowy etap jej funkcjonowania. Taki stan rzeczy istniał do 31 sierpnia 1999 roku. W myśl reformy systemu oświaty z dniem 1 września 1999 roku powołane zostało do życia Publiczne Gimnazjum nr 3 oraz Publiczna Szkoła nr 6 im ks. Piotra Skargi. Historia zatoczyła krąg dokonując ponownego oddzielenia się szkół. Na pamiątkowej tablicy widnieje napis: "Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy". 
Nasza szkoła bierze udział w licznych akcjach i projektach:

  Warto odwiedzić:

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi
ul. Spytka 2
37-500 JAROSŁAW
woj. podkarpackie
tel.: +48 16 621 34 94
fax: (016) 621 34 94

e-mail: sekretariat@sp6.jaroslaw.pl
© All Rights Reserved SP6 Jarosław

eSBe © Copyright 2014