Szkoła Podstawowa nr 6
im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 
   
 
KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole działają koła zainteresowań.

Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz odkrywania talentów.

Uzdolnione dzieci bardzo chętnie korzystają z opieki swoich nauczycieli, uczęszczając na zajęcia w kołach zainteresowań:

- muzycznym
- teatralnym
- sportowym
- plastycznym
- matematycznym
- językowym
- szachowym

Koło muzyczne

zajęcia ze śpiewu i rytmiki, opieka nad Chórem szkolnym.


Koło językowe

zajęcia doskonalące znajomość języka angielskiego. Nauka poprzez zabawy, konkursy piosenki i wiedzy o kulturze anglosaskiej.


Koło sportowe

zajęcia sportowe, opieka nad szkolną drużyną piłkarską, przygotowanie do zawodów sportowych, udział w konkursach sportowych.


Koło informatyczne- robotyka

zajęcia poszerzające umiejętności w zakresie robotyki i wiedzy komputerowej.

Koło szachowe

zajęcia dla najmłodszych rozwijające logiczne myślenie i umiejętność gry w szachy.


Koło plastyczne

zajęcia inspirujące do doskonalenia talentów plastycznych. Przygotowywanie uczniów do konkursów plastycznych. 
Nasza szkoła bierze udział w licznych akcjach i projektach:

  Warto odwiedzić:

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi
ul. Spytka 2
37-500 JAROSŁAW
woj. podkarpackie
tel.: +48 16 621 34 94
fax: (016) 621 34 94

e-mail: sekretariat@sp6.jaroslaw.pl
© All Rights Reserved SP6 Jarosław

eSBe © Copyright 2014