Szkoła Podstawowa nr 6
im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
 
   
 
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6


REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6


KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW


Przedmiotowy system oceniania dla klas I - III:

kryteria oceniania klasa I

klasa II wymagania edukacyjne kl II,ocenianie z zachowania kl II

klasa III wymagania edukacyjne klasa IIIJĘZYK POLSKI

przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VIII

wymagania edukacyjne dla klasy 4

wymagania edukacyjne dla klasy 5

wymagania edukacyjne dla klasy 6

wymagania edukacyjne dla klasy 7

wymagania edukacyjne dla klasy 8

wymagania edukacyjne dla uczniów klasy 8 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegoMATEMATYKA:

przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

wymagania edukacyjne dla klasy 4

wymagania edukacyjne dla klasy 5

wymagania edukacyjne dla klasy 6

wymagania edukacyjne dla klasy 7

wymagania edukacyjne dla klasy 8
JĘZYK ANGIELSKI

język angielski kl I

język angielski kl II

język angielski kl III

przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego kl IV - VIIIBIOLOGIA:

Przedmiotowy System Oceniania z przyrody klasa IV

Przedmiotowy System Oceniania z biologii klasy V - VIII

FIZYKA

przedmiotowy system oceniania z fizyki kl VII

przedmiotowy system oceniania z fizyki kl VIII


CHEMIA

przedmiotowy system oceniania z chemii kl VII

przedmiotowy system oceniania z chemii kl VIII


INFORMATYKA

przedmiotowy system oceniania z informatyki kl IV-VIII


TECHNIKA

przedmiotowy system oceniania z techniki kl IV - VI


MUZYKA I PLASTYKA

przedmiotowy system oceniania z muzyki

przedmiotowy system oceniania z plastyki


HISTORIA I WOS

przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy zakres oceniania z historii i WOS w klasie VII i VIII


RELIGIA

przedmiotowy system oceniania z religii dla klas I-VIII


WYCHOWANIE FIZYCZNE

wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

GEOGRAFIA

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii klasa 5

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii klasa 6

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii klasa 7

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii klasa 8

 
Nasza szkoła bierze udział w licznych akcjach i projektach:

  Warto odwiedzić:

 
 
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi
ul. Spytka 2
37-500 JAROSŁAW
woj. podkarpackie
tel.: +48 16 621 34 94
fax: (016) 621 34 94

e-mail: sekretariat@sp6.jaroslaw.pl
© All Rights Reserved SP6 Jarosław

eSBe © Copyright 2014